Åkeri

Vår specialitet

  • 1 lastväxlarekipage (inkl 3 containrar)
  • 3 hjullastare med högtippande skopa för hantering av flis, bark o dyl.
  • 5 Huggbilsekipage
  • Egen verkstad
  • Försäljning av flis, bark, spån och torvströ.