Terminalverksamhet

Vi specialiserar oss på biobränsle, framtidens energi. Terminalen hyr vi ut till en del stora aktörer inom biobränslemarknaden. Vid terminalen, strategiskt belägen strax utanför Broby med bra tillfartsvägar, hanterar vi årligen ca 200 000 m³ flis och bark. Vi har idag 60 000 m² asfalterad yta.

Terminal Bastholmen, Broby